غیر فعال کردن کلید های alt-tab-pgdown-pageup در فرم - اکسس
X
تبلیغات
زولا
زمان ثبت : جمعه 31 فروردین 1386 در ساعت 04:06 ب.ظ
نویسنده : علی نجاری
عنوان : غیر فعال کردن کلید های alt-tab-pgdown-pageup در فرم

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    Select Case KeyCode
        Case 33, 34, 9, 18
            KeyCode = 0
        Case Else
            'Debug.Print KeyCode, Shift
    End Select
End Sub

pgup---33

pgdown---34

alt---18

tab---9X
تبلیغات
زولا

Access codes