اتصال چند جدول به هم - اکسس
X
تبلیغات
زولا
زمان ثبت : جمعه 4 اسفند 1385 در ساعت 02:37 ق.ظ
نویسنده : علی نجاری
عنوان : اتصال چند جدول به هم

در اکسس در برخی قسمت ها وجود پرانتز الزامی است با اینکه در انواع دیگر بانک های اطلاعاتی نیازی به آن پرانتز ها نیست.  

SELECT
  c.CompanyID,
  c.CompanyName,
  e.LastName,
  e.FirstName,
  e.Salary,
  d.FullName,
  d.RelationShip
FROM
  (Company c INNER JOIN Employee e
  ON c.CompanyID = e.CompanyID)
  INNER JOIN Dependant d
  ON e.SSN = d.SSN


 

و یک نمونه ی دیگر در اتصال ۴ جدول :

SELECT
  cfarticle.id,
  cfarticle.title,
  cfarticle.description,
  cfarticle.dateadded,
  editorial.authorname as author,
  categories.name,
  levels.levelname
FROM
  ((cfarticle INNER JOIN categories ON cfarticle.category=categories.id)
   INNER JOIN editorial ON cfarticle.author=editorial.id)
    INNER JOIN levels ON cfarticle.skllevel=levels.id

 

 

 تمامX
تبلیغات
زولا

Access codes